Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Aktuelt

 • 11.10.2017

  Styrker tidlig innsats for de yngste

  I statsbudsjettet som legges frem torsdag, åpner regjeringen lommeboken for tidlig innsats i skolen.

 • 11.05.2017

  Kvotering

  Definisjonen på moderat og radikal kvotering:

 • 09.02.2017

  FFOs krav til Statsbudsjettet 2018

  Her finner du FFOs krav til Statsbudsjettet for kommende år. Vi spilte inn til ni departementer. 

 • 07.02.2017

  Hjelpemidler vil fortsatt være en rettighet, men

  FFO er svært positive til forslaget om å bevare hjelpemidlene i Folketrygdloven. Norge har per i dag en av de beste hjelpemiddelordningene som finnes.

 • 21.12.2016

  FFOs hovedkrav til statsbudsjettet 2018

  FFO leverte hovedkrav til statsbudsjettet i november 2016. 

 • 02.12.2016

  Ny og sterkere brukerrolle

  FFO lanserte sammen med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet en rapport om en ny og sterkere brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten.

 • 02.11.2016

  Rettshjelpsordningen må styrkes

  Rettshjelp er ikke bare en viktig rettssikkerhetsgaranti, men et helt sentralt velferdsgode. 

 • 24.08.2016

  Innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

  FFO ønsker innspill til stortingsmeldingen om NAV og høringen om Arbeidsavklaringspenger (AAP)

 • 17.06.2016

  Funksjonshemmede uten arbeid – den tause ledighetskrisen

  Vi har ikke brukt gullårene i norsk økonomi til å få flere funksjonshemmede i arbeid. 

 • 30.05.2013

  Unyansert fra LO-lederen

  LO-leder Gerd Kristiansen hevder kvinner må slutte å gjemme seg bak morsrollen for å komme ut av deltidsfellen. - Overraskende unyansert og provoserende, sier FFO.