Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Aktuelt

Nye ombordstigningsløsninger

Illustrasjonsbilde

FFO har nylig ferdigstilt en ombordstigningsrapport – som ser på dagens ombordstigningsløsninger på kollektivtransport i Norge og i utlandet. Målet har vært å finne gode løsninger i utlandet som kan brukes i Norge.

FFO jobber for et samfunn der funksjonshemmede og kronisk syke har like muligheter som andre innbyggere. Et hovedproblem på transportområdet er å komme av og på transportmiddelet. Med rapporten ønsker FFO å bidra til at ombordstigningsutfordringene i Norge løses på en mer funksjonell og brukervennlig måte.

Muligheter spesielt innenfor fly og tog
Rapporten ble presentert for samferdselsminister Solvik Olsen i april, og ”Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene?” kan leses i sin helhet her.

FFO har i sine undersøkelser avdekket gode løsninger som kan brukes i Norge, særlig på fly og togområdet. Noen av dem finnes i Norge allerede, men er lite kjent og benyttet. Løsningen er tilgjengelighet og universell utforming.

Noen anbefalinger fra rapporten:
Fly: Flytrapp med heis kan være en løsning som er verdt å se nærmere på

Tog: Midlertidige løsninger som kompenserer for ulik plattformhøyde må på plass. Lette transportable ramper, som allerede benyttes i flere land og som oppbevares på toget, er den enkleste og beste midlertidige løsningen.

Stasjoner: Stasjonære/flyttbare plattformheiser kan være en løsning verd å forsøke på stasjoner som ikke skal oppgraderes til universell utformingsstandard på mange år.

Buss: Ulike høyder på bussholdeplasser er hovedutfordringen. Elektronisk rampe som fungerer uansett vær og høyde på bussholdeplass må vurderes nærmere.

Ferge: Situasjonen er tilfredsstillende på nyere ferger, men utfordrende i de eldre. Rutiner for ivaretakelse av rullestolbrukere er i mange tilfeller for dårlig. Dette må ses nærmere på.

FFO vil jobbe for å spre erfaringene fra dette notatet til myndigheter og aktører på transportsiden, og jobbe for raske forbedringer på området.

FFO takker Deltasenteret for økonomisk støtte å lage rapporten.