Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Aktuelt

Regjeringen bevilger 15 millioner til VTA

Illustrasjonsbilde

Budsjettlekkasje: - Vi er positive til økningen, men tror ikke den vil fylle behovet for tiltaksplasser, sier Lilly Ann Elvestad til NTB. 

Regjeringen varsler nå via NTB at de vil sette av 15 friske millioner på statsbudsjettet til kommunene for å opprette 125 nye varig tilrettelagte arbeidplasser (VTA). 

FFO er positive til bevilningen, men også bekymret for organiseringen. 

- Vi mener at VTA-ordningen fungerer godt som et statlig arbeidsmarkedstiltak. Derfor er det viktig for oss at midlene som bevilges, styrker dagens organisering av tilbudet, sier Elvestad.  

For regjeringen vil i tillegg omdisponere 11 millioner til en treåring forsøksordning der kommunene selv håndterer tiltaksplassene.

- Regjeringen ønsker at kommunene skal ta fullt ansvar for ordningen. Det er vi imot fordi dagens organisering der staten og NAV har ansvaret for denne gruppen arbeidstakere i samarbeid med kommunene, er god. Derfor mener vi det er unødvendig å bruke midler på en forsøksordning, sier Elvestad.

VTA-plasser er et arbeidstilbud til personer som ikke kan delta i ordinært arbeidsliv. Det betyr mye for den enkelte å ha en jobb å gå til, både helsemessig og sosialt, og FFO har i mange år etterspurt en styrking av ordningen for å gi flere et jobbtilbud.

Ifølge NTB har det siden regjeringsskiftet vært en økning på 500 plasser. I 2017 er det 9 700 slike plasser og i løpet av 2018 skal tallet opp i 9825.

- Økningen dekker ikke behovet, men det er helt klart et steg i riktig retning, sier Elvestad.