Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Tidspunkt
19.09.2018 til 19.10.2018
Sted
Forslag til medlemmer og vararepresentanter

Klagenemda for behandling i utlandet: Helse og omsorgsdepartementet skal oppnevne ny Klagenemnd for behandling i utlandet fra 1. januar 2019. Nemnda avgjør klager over vedtak om avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet. Klagenemnda består av fem medlemmer, og FFO er bedt om å foreslå ett av disse medlemmene med vararepresentant. Det vises for øvrig til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda: Helse og omsorgsdepartementet skal oppnevne ny Preimplantasjonsdiagnostikknemnd fra 1. januar 2019. Nemnda behandler søknader om preimplantasjonsdiagnostikk etter bestemmelser i bioteknologiloven. FFO er bedt om å foreslå to kandidater til medlem i nemnda. Den ene må ha kunnskap om det å leve med alvorlig sykdom. Det skal også foreslås to personlige varamedlemmer. Det vises for øvrig til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er ønskelig å effektivisere organiseringen av disse to nemndene og av den grunn ønsker vi å finne medlemmer som kan sitte i begge nemndene der dette er mulig. Vi ber derfor FFO, dersom det er mulig, å komme med forslag i tråd med dette.

Se brev fra Helse- og omsorgsdepartementet her

Frist for forslag: 19. oktober

Personalia
Er du bruker?
Er du pårørende?
Er du ansatt i brukerorganisasjon?
Medlem/varamedlem
Nye EU-regler (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg og råd. Jeg samtykker til at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Mariboesgate 13, 0183 Oslo, innhenter personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til Klagenemnda for behandling i utlandet/Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Opplysningene vil bli videresendt Helse- og omsorgsdepartementet. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Personopplysningene vil kun bli oppbevart så lenge denne oppnevningsprosessen pågår, og vil bli slettet etter at Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt sin oppnevning.