Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Oppnevning av representanter til brukerråd i Statped - Regionalt brukerråd Nord

Oppnevning av representanter til brukerråd i Statped - Regionalt brukerråd Nord

Tidspunkt
19.10.2018 til 13.11.2018
Sted

Forslag til representanter og vararepresentanter til Regionalt Brukerråd - Nord.

Det skal oppnevnes representanter til det nasjonale brukerrådet, og de fire regionale brukerrådene. Vedlagt ligger retningslinjer for brukermedvirkning, det gjøres oppmerksom på at disse er under revidering og at de vil bli forankret i papaplyorganisasjonene før de nye brukerutvalgene begynner sitt arbeid.