Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Arrangementer

Sjeldendagen 2017

Tidspunkt
28.02.2017 til 28.02.2017
Sted
Thon Hotell Opera, Oslo

Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede.

Barn leker med fargerKonferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag. Den europeiske paraplyorganisasjonen Eurordis har valgt forskning som tema for dagen

I Norge har vi valgt «Sjelden kunnskap» som vår tittel på årets konferanse. Last ned fullstendig program word-format eller i pdf-format.

Møteleder er Aslak Bonde, og du kan høre innlegg fra statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet, Lena Lande Wekre fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Ingvild Kjeken - professor ved Diakonhjemmet/HIOA, Sharon Gibsztein fra Norsk forening for cystisk fibrose, Jan Frich, overlege og professor, Synne Lerhol - generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Kristin Billaud Feragen - psykolog ved Senter for sjeldne diagnoser og Kari Hagen, prosjektleder i Sjelden.no.

Noen av temaene:
- Hvorfor prioritere forskning på sjeldenområdet
- Unge sjeldne
- Lansering av Sjelden.no

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Konferansen blir streamet live. Link kommer. 

Praktisk informasjon kan du lese her

Påmeldingsfrist 10. februar 2017. Bekreftelse på deltakelse sendes ut kort tid etter påmeldingsfristens utløp.