Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Nordland / Arrangementer i FFO Nordland

Arrangementer i FFO Nordland

 • FFO Nordland innkaller herved sine medlemsorganisasjoner til ekstraordinært fylkesårsmøte, med saksliste som inneholder Valg av nytt styre samt ny valgkomite.

  Innkalling er sendt alle på e-post med forslag på kandidater, og alle kandidater til styret er godkjent av sine medlemsorganisasjoner.

  Møtet starter kl 16:00, og vi ber om påmelding innen 1. august 2017 på e-post ffo.nordland@gmail.com  

   

  21.08 - 21.08.2017

  Tusenhjemmet, Kultursal Lofoten

  Ekstraordinært fylkesårsmøte i FFO Nordland

  21.08 - 21.08.2017, Tusenhjemmet, Kultursal Lofoten

 • FFO Nordland inviterer alle sine medlemsorganisasjoner til å delta med spørsmål til de kommende Stortingspolitikerne.

  Hva vil din organisasjon at de politiske partier skal arbeide med for å bedre de med nedsatt funksjonsevne og kronikere sin hverdag.

  Vi stiller spørsmålene til  AP,Frp,H,Krf,S,SV,V og Rødt sine representanter, administrasjonssjef Andreas Habberstad fra FFO Nasjonalt vil være møteleder.

  FFO Nordland stiller følgende relevante spørsmål;

  • En inkludererende skole uten mobbing med spesialundervisning inkludert
  • Mulighet for et aktivt arbeidsliv for alle
  • Realisere drømmen om en egen egnet bolig for meg
  • En god kommune som ivaretar meg
  • En fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring
  • Rettssikkerheten til våre barn
  • Frivillighetens arbeid og kår
  • Viktigheten ved at Brukermedvirkerne kan jobbe og gjøre jobben sin
  • Tilskuddene til frivillige organisasjoner må økes
  • Voksenopplæring er viktig for alle, må ansees også som et sosialt tiltak.

  Spørsmål sendes på e-post til ffo.nordland@gmail.com  innen 10.august 2017.

   

  21.08 - 21.08.2017

  TUSENHJEMMET, KULTURSAL, LOFOTEN

  FFO NORDLANDS VALGMØTE 2017

  21.08 - 21.08.2017, TUSENHJEMMET, KULTURSAL, LOFOTEN