Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Overbelegg truer pasientsikkerheten ved Stavanger Universitetssjukehus

Knallharde krav til økonomien, stappfulle avdelinger og stadig flere pasienter gjør at sykehuset er i fare for å drive uforsvarlig, frykter Sykepleierforbundet. I vinter har sykehuset til en hver tid vært overfylt, blant annet på grunn av influensa.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har i vinter vært stapp fullt. Hele sykehuset har for tiden et belegg som ligger rundt 100 prosent.

- Det betyr at det er avdelinger der belegget er høyere. Både når det gjelder antall innleggelser, dagopphold og poliklinisk behandling ligger vi over aktiviteten i fjor, sier Bjørn Munthe, økonomi- og finansdirektør ved SUS som forklarer pasientøkningen slik:

- Starten på året var preget av mange innleggelser etter influensa. Det er ikke hvert år en har slike utbrudd. Stavanger og Rogaland har tidligere hatt en ung befolkning, men vi blir eldre her og. Eldre mennesker trenger mer sykehusbehandling enn yngre. I tillegg kommer befolkningsveksten i regionen, sier han.

Flest korridorpasienter

Sykehuset har tidligere fått streng beskjed om at det ikke skal være pasienter på gangen. Her har SUS ligget på landstoppen.

I slutten av mars var situasjonen så prekær at det ble sendt ut info til blant annet fastleger om "akutt vanskelige plassforhold ved SUS". Her ble det gitt beskjed om at plassituasjonen var særlig vanskelig og at innleggelser måtte vurderes nøye.

- Mellom 75 og 80 prosent av aktiviteten hos oss er øyeblikkelig hjelp. Vi sier ikke nei til en pasient som trenger hjelp. Mottaket hos oss har høy belastning. Så er det en del andre avdelinger og sengeposter som har høyt trykk, sier Munthe.

Samtidig sliter sykehuset med røde tall i regnskapet. Per mars har sykehuset et underskudd på 10 millioner kroner, mens budsjettet tilsier et marsresultat på 20 millioner i pluss. For 2015 er det budsjettert med et overskudd på 80 millioner kroner. Sykehuset er pålagt å drive med overskudd for å sette av penger til investeringer, blant annet til nytt sykehus.

Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, er bekymret for at stram økonomi og et overfylt sykehus skal gå ut over pasientene.

- Pasientsikkerheten må komme i første rekke. Hvis utfordringene med å få økonomien i pluss, går på pasientsikkerheten løs, må varsellampene lyse, sier hun.

- Mener du det er en reell fare?

- Ja, det kan det bli. Det ligger flere bekymringsmeldinger hos fylkeslegen som går på at høyt antall pasienter og for lav bemanning kan gå ut over pasientsikkerheten. Det gjelder eksempelvis på intensivavdelingen. Her står bemanningen ikke i forhold til antall pasienter. Dette er svært syke pasienter som trenger spesialkompetanse. Så sykehuset er skvist allerede. Jeg under meg på om det klarer å nå målene sine når det allerede ligger 30 millioner under budsjett, sier hun.

Økt sykefravær

Sykehuset får hvert år tildelt penger fra Helse- og omsorgsdepartementet - basert på hvor stor den samlede aktiviteten på sykehuset er anslått å bli. Dette er sykehusets basisfinansiering. Resten av tilskuddet gis på bakgrunn av hvor mange pasienter sykehuset faktisk behandler (innsatsstyrt finansiering).

- Når aktiviteten er over det som er bestillingen fra departementet får vi bare delvis betalt for dette, noe som kan føre til negativt resultat, sier Munthe.

Det høye trykket har i tillegg ført til økt sykefravær blant de ansatte - som nå er oppe i åtte prosent.

- Det er ikke høyt til å være helse-Norge, men det er høyere enn vi har hatt tidligere, sier Munthe.

 

Artikkelen er sakset fra Stavanger Aftenblad - http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Overbelegg-truer-pasientsikkerheten-ved-Stavanger-Universitetssjukehus-3675180.html