Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Vil gi hver nordmann sitt eget helseteam

Helse-Norge samarbeider så dårlig at det går på helsa løs, mener Bent Høie. I dag varslet han en helt ny organisering av helsetilbudet i kommunene.

Helseminister Bent Høie. Grå bakgrunn

 Jeg tror at veldig mange i dag får unødvendig dårlig helse fordi tjenestene rundt dem ikke er godt nok koordinert, sier helseministeren til NRK.

Under helsekonferansen i Oslo røpte han store deler av stortingsmeldingen «Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet», som legges fram for Kongen i statsråd torsdag ettermiddag.

– Vi mener at arbeidet må organiseres i flerfaglige team, som man kaller for primærhelseteam, med ansvar for helse- og omsorgstjenester til en gruppe mennesker, sier Høyre-statsråden.

Samarbeid

Ifølge regjeringen er hovedutfordringen i dag at de ulike etatene i kommunene ikke snakker sammen eller samarbeider. Fastlegekontoret, helsestasjonen, sykehjemmet og fysioterapeuten må, ifølge Høie, jobbe bedre sammen til pasientens beste.

– Mens den ene helseminister etter den andre har snakket seg rødkinnet av samhandling, har nye tjenester blitt etablert ved siden av eksisterende tjenester, sier Høie.

Høie mener dagens organisering er som et barns puslespillbrikker som ligger spredt over hele huset.

– De er ofte lokalisert på ulike steder, med få eller ingen møteplasser. De har ansvar for samme gruppe mennesker, men har separate journalsystemer og deler ikke informasjon, sier han.

Flere psykologer

Ifølge statsråden vil primærhelseteamene bringe brikkene sammen.

Planen er at de skal fungere som en utvidet allmennlegepraksis. Teamene skal bestå av lege, sykepleier og administrasjon, som sammen skal ha ansvaret for en gruppe pasienter.

– De vil også ha ansvar for å samordne, sier Høie.

Pasienter med komplekse og sammensatte plager skal ifølge planene få egne, mer spesialiserte, oppfølgingsteam.

Andre viktige tiltak Høie lanserte i dag var:

  • En omfattende handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving.
  • En lovfestet liste over profesjoner som kommunehelsetilbudet må ha.
  • Psykologkompetanse i alle kommuner innen 2020.
  • Endring i regelverket så folk slipper henvisning fra fastlege for fysioterapi.
  • Krav om at alle allmennleger skal være spesialister.

Høie mener også at fastlegene må få mer tid til den enkelte pasient. Han åpner derfor for at sykepleiere kan ta over en del av oppgavene som fastlegene utfører i dag.

– Sykepleierne kan for eksempel sørge for oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer, mener Høie.

Tove Karoline Knutsen (Ap(

SAMME MÅL: Helsepolitisk talskvinne i Ap, Tove Karoline Knutsen, sier hun er positiv til mange av forslagene Høie lanserte torsdag. 

FOTO: SIGURDSØN, BJØRN / SCANPIX

Høie vil foreløpig ikke si noe om hvor mye de nye tiltakene kommer til å koste, men han er overbevist om at samfunnet vil spare på bedre samarbeid på lang sikt.

Ap positive

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen var blant tilhørerne da Høie la fram planene for primærhelsetjenesten. Hun sier at Ap deler ambisjonen om mer samarbeid, og at Høie nå viderefører arbeidet de rødgrønne startet med da de innførte samhandlingsreformen.

– Så må vi se om vi synes at virkemidlene er gode nok, sier Knutsen til NRK.

Hun støtter også at fastlegeordningen må ses på med nye øyne.

 

Artikkelen er sakset fra NRK her