Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Buskerud

Kontaktinformasjon

FFO Buskerud

Nøsteveien 2

Postadresse:

3413 Lier

Telefon:
970 42 772

Høstens Helsekonferanse på Kongsberg

Tidspunkt
21.09.2018 til 22.09.2018
Sted
Quality Grand Hotell, Kongsberg

 FFO Buskerud og FFO Telemark har gleden av å invitere til høstens helsekonferanse på Kongsberg.

"Kvalitet og pasientsikkerhet mes samvalg og samhandling"

  •  Program Fredag 21, sept                                                                                           

 11.00          Registrering

1130             Leder FFO Telemark, Rita Andersen, ønsker velkommen og presenterer programmet

1130             Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg, ønsker velkommen til Kongsberg 

1145             Knut Even Lindsjørn, Samhandlingsdirektør i Helse Sør Øst. 

                     Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet

1230             Lunsj

1330             Rune Kløvtveit leder i brukerutvalget Helse Sør Øst

                      Brukerperspektivet i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

1430             Anne-Lene Watland, Kreftkoordinator/kreftsykepleier i Sykehuset Telemark HF

.                     Pakkeforløp - gir dette bedre kvalitet på helsetjenester

 1545              Solveig Helene Midtvedt, fysioterapeut. 

                       Likeverdige helsetjenester, Lærings- og mestringssenteret/helsefag Vestre Viken.

                       Likeverdige helsetjenester og Samvalg for innvandrerbefolkningen.

1630             Astri Myhrvang, Brukerutvalget Helse Sør Øst – Pensjonistforbundet.

                     Kvalitet og sikkerhet i Eldreomsorgen

 1715             Avslutning.

 

  • Lørdag 22. September

 

0900             Leder FFO Buskerud, Reidar Lauritsen ønsker velkommen til andre dag

 

0905             Bård Hoksrud, Helse- og omsorgskomiteen.

                                                                      

                                        Pasientens helsetjeneste.

                                        Ifølge helseministeren innebærer dette tre ting:

  • Å flytte makt fra andre som har makt, til pasienten.
  • Å ta alle gode krefter i bruk – både offentlig og privat.
  • Å skape mestring – gjennom å fornye, forenkle og forbedre.

       Vil pasientens helsetjeneste gi økt kvalitet?

1000             Harry Svendsen, Samhandlingskoordinator i Aust Agder 

                     Kvalitet og pasientsikkerhet i eldreomsorgen.

                    «Eldre fra 62 – 102 år» - En økende gruppe med en annen kultur og forventninger enn   

                     tidligere.

     1115        Fred Rune Rahm, seniorrådgiver i KoRus

                     Sør/Borgestadklinikken.  Forfatter av boken: «Aldring og Rus»

                    Eldre og rus, Skadeforebygging og Kosthold  

 1215             Heidi Hansen, brukerrepresentant i Vest Viken.

                      Samvalg – om pårørende i rus og psykiatri.

1300             Lunsj og vel hjem

 

Bindende påmelding til post.buskerud@ffo.no

 evt. 970 42 772 (man - tors)

 Vi trenger: Navn, epostadresse, telefonnummer og eventuelle hensyn (matallergier/rom/andre hensyn)