Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

LEDERSAMLING

Tidspunkt
21.11.2018 til 21.11.2018
Sted
Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen  3 etasje. kl. 18.00-21.00.

 FFO Hordaland innkaller til ledersamling 21. november kl. 18.00 -21.00 på Funksjonshemmedes Informasjonssenter

Tema vil bli orientering om fylkessammenslåing med FFO Sogn og Fjordane innen 1.1.2020 - styret vil da presentere arbeidsgruppas utreding og forslag  mellom fylkene til FFO Vestland til orientering.

§ 8 1. Myndighet

FFOs ledermøte er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og gjennomføres ved behov. Ledermøtets oppgave er å utvikle grunnlaget for og føre tilsyn med virksomheten, og styrke kontakten medlemsorganisasjonene imellom og mellom organisasjonene og styret.

2. Møterett

I ledermøtet har medlemsorganisasjonene rett til å møte med 2 representanter. Studieforbundet Funkis kan møte med én observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett.

Kommune-FFO har anledning til å møte på fylkes-FFOs ledermøte med leder eller nestleder. Disse har talerett i alle saker og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett

3. Innkallings

Styret innkaller til FFOs ledermøte ved behov med minst 1 - en - måneds skriftlig varsel. Sakslista skal følge innkallingen. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke behandles dersom mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemsorganisasjoner motsetter seg dette.

Ledermøte skal innkalles når minst 1/3 av organisasjonene i fylkes- eller kommune-FFO krever det.

4. Hovedansvarsområder for ledermøtet i fylker og kommuner

Ledermøtet kan behandle:

  1. Interessepolitiske saker av felles interesse
  2. Revidert budsjett
  3. Aktuelle strategier for å gjennomføre arbeidsprogrammet
  4. Andre aktuelle saker

 

SAKER TIL STYRET MÅ VÆRE INNMELDT INNEN 20 OKTOBER til ffo@fi-senteret.no

Foreløpig saksliste her