Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Samarbeidspartnere

Foto: Hordaland Fylkeskommune

Våre samarbeidspartnere inkluderer:

 • Astrea driver med rekruttering og holder foredrag for FFOHs medlemmer. Foreløpige tema for foredrag har vært valgkomitearbeid og jobbkurs for funksjonshemmede og kronisk syke. 
 • Apache kommunikasjon.
 • Kursverkstedet AS, kurslevrandør i forhold til kompetansepluss frivillighet tilskudd fra Kompetanse Norge
 • Nordhordlandsprosjektet sammen med 22 kommuner om velferdsteknologi.
 • Folkets gave, programkomiteen for Rehabliteringskonferansen i Haugessund.
 • Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hordaland (USHT), med Bergen kommune. Samarbeid om prosjektet "Tannhelse til pasienter i hjemmesykepleien" og flere andre prosjekter.
 • Lærings- og Mestringssenteret i Bergen (LMS Bergen). LMS Bergen tilbyr opplæring for pasienter og pårørende samt pedagogikk for helsepersonell. Samarbeidet med FFOH inkluderer bl.a. temakvelder og kurs. Mange av våre medlemsorganisasjoner arrangerer også mestringskurs på LMS, alene eller i samarbeid med sykehusavdelingene.
 • RVTS VEST(Regjonalt resurssenter om vold, traumatisk stresse og selvmordsforebygging).
 • SAFO Sørvest (SAFO står for Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - ei sammenslutning av tre foreninger: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for utviklingshemmede og Norsk Handicapforbund). Samarbeid om politisk konferanse og valgdebatt i Bergen 2013,2015  og 2017. FFO og SAFO er begge funksjonshemmedes representanter i Råd for funksjonshemmede (se Brukerutvalg). 

Valgkomiteer hvor FFO Hordaland er representert:

 • Funkis Hordaland (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund)
 • A2G - Arbeidslivsbedrift, Vestalandets største attføringsbedrift.

Vi støtter:

 • Bergen For Alle: Nettsiden er en guide over tilgjengelige bygg og uteområder for personer med nedsatt funksjonsevne, for eldre, for barnefamilier, for alle som ikke kan forsere trapper og ulendt terreng.
 • TV Bra: TV Bra er Hordalands første nett-tv kanal av og for personer med utviklingshemming.
 • Beredt Bevertning: Arbeidsmarkedsbedrift som leverer produkter av høy kvalitet. Beredt Bevertning er FFO Hordalands foretrukne leverandør av catering til alle våre arrangementer. Også flere av våre medlemsorganisasjoner benytter Beredt.

Bilder og illustrasjoner på FFO Hordalands sider:

 • Ettersom det er strenge regler for bruk av andres bilder i alle offentlige sammenhenger (inkludert internett), har FFO Hordaland som policy å bruke egne bilder så langt det lar seg gjøre. Se info om opphavsrett her og her.
 • Vi anvender også bilder fra Hordaland fylkeskommune.