Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Funksjonshemmede på flukt

Funksjonshemmede på flukt

Mange flyktninger er ekstra utsatt

 Det oppstod en helt spesiell situasjon i fjor da hele 31 145 asylsøkere kom til Norge. Antallet som har kommet til Norge har sunket betydelig i år, men fortsatt flykter svært mange fra krigsherjede hjemland. De risikerer livene sine for å unnslippe en hverdag som ikke lenger er trygg.

Mange av de som flykter har en funksjonshemming, en ekstra utfordring som gjør de mer sårbare på flukt. Det finnes i dag ingen oversikt over antall flyktninger med funksjonsnedsettelser i norske mottak, men det er grunn til å tro at det er mange. For eksempel vil psykiske lidelser, hørselshemning, synshemning,bevegelseshemning, diabetes og lungesykdommer være representert.

3. desember arrangerer FFO et frokostmøte der vi setter temaet på agendaen. Byrå Geir Lippestad introduserer om hva Oslo kommune gjør for flyktningene. Prosjektleder Lise Grung kommer også for å fortelle om prosjektet FFO har gjennomført i høst.

Se ffo.no/aktuelt for mer informasjon om 3. desember-markeringen.

 

Kartlegger flyktningers helse

FFO har nå i høst jobbet med et prosjekt som kartlegger flyktningers helsesituasjon

i mottak. Formålet er å kartlegge flyktninger med funksjonshemninger og kroniske

sykdommer, og finne ut hvordan det er mulig å tilrettelegge bedre for denne

gruppen i norske mottak. I tillegg har vi intervjuet helsepersonell og ansatte

i flyktningmottak for å lære mer om hvordan de har opplevd det å motta

flyktninger med funksjonshemminger, og hvordan samarbeidet har vært med

instanser rundt dem.

 Informasjon om funksjonshemninger, tilrettelegging og rettigheter til ansatte i

mottak er viktig, med basis i FN-konvensjonens artikkel 11. Av landets 201 mottak

har de aller fleste FFO har vært i kontakt med, fortalt at de har personer med en

eller flere funksjonsnedsettelser. Det finnes fire tilrettelagte avdelinger for personer

med nedsatt funksjonsevne i Norge i dag, men det er langt flere som trenger mer

oppfølging og tilrettelegging. Det skjer mye godt arbeid både i kommuner og i

mottak, men mye tyder på at ikke alle får den tilretteleggingen de har behov

for og krav på.

 

Om lag 75 prosent av asylsøkere vil ha rett til opphold i Norge, og mange vil bli

værende i mottak lenge. Situasjonen er uoversiktlig, men frivilliges vilje til å bidra

har vært overveldende. Frivillighet er et viktig supplement til statens aktiviteter,

i form av egen tid, aktivitet og samtaler.