Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 08.10.2014

  Frykter flere fattige barnefamilier

  Ingen grunn til å feire etter fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2015.

 • 08.10.2014

  Statsbudsjettet 2015: FFO i vandrehallen

  FFO var til stede i vandrehallen på Stortinget i dag i forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet for 2015. Hovedsaken FFO kommenterte i dag var regjeringens forslag om å kutte i barnetillegget for uføre. - Dette vil føre til flere fattige barnefamilier, sa Liv Arum.

 • 29.09.2014

  Konferanse om brukermedvirkning

  Vil du delta på en konferanse om brukermedvirkning i helseforskning?

 • 26.09.2014

  Forskjellsbehandling helsevesenet

  Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

 • 16.09.2014

  Første innspillsmøte til statens FN-rapport

  Barne,- likestillings- diskrimineringsdepartemenet arrangerte tirsdag sitt første innspillsmøte om statens rapport på FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

 • 09.09.2014

  Ny ordning for aktivitetshjelpemidler

  Fra 1. juli i år kan personer over 26 år få støtte til aktivitetshjelpemidler fra NAV. FFO har i flere år jobbet for at 26 års grensen må oppheves.

 • 02.09.2014

  Nordisk nettverk på sjeldenområde

  Det er nå etablert et nordisk nettverk på sjeldenområdet; Sjeldne Brukerorganisasjoners Nordiske Nettverk (SBONN). 

 • 02.09.2014

  FARVE-konferansen 2014

  Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

 • 26.08.2014

  Nytt besøk til Nepal

  I forrige uke besøkte FFOs Hanne Witsø og Arne Eide ved SINTEF Nepal. Hensikten med besøket var å sette i gang det nye forskningsprogrammet som skal gjøre rede for levevilkårene til funksjonshemmede i landet.

 • 18.08.2014

  Ny NAV-veileder

  Etter ett års samarbeid mellom Universell og NAV kompetansesenter lanseres nå en ny veileder som samler NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne på ett sted.