Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - pasientens legemiddelliste

Status: Høringen ble sendt ut 13.06.2017

Innspill på denne saken rettes til: arnfinn.aarnes@ffo.no
Innen: 01.09.2017

Høring - pasientens legemiddelliste,13.06.2017

Helse- og omsprgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. En oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelte pasient skal bruke antas å være det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Les høringsnotatet her