Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til veileder for knutepunktutvikling

Status: Høringen ble sendt ut 08.08.2017

Innspill på denne saken rettes til: cato.lie@ffo.no
Innen: 16.10.2017

Forslag til veileder for knutepunktutvikling,08.08.2017

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling (jf. brev 4. februar 2016).

Les høringsforslaget her