Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høringsbrev – forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Status: Høringen ble sendt ut 25.01.2019

Innspill på denne saken rettes til: grete.crowo@ffo.no
Innen: 15.03.2019

Høringsbrev – forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.,25.01.2019

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om tre endringer i kapittel 12 uføretrygd og en endring i kapittel 11 arbeidsavklaringspenger i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd.

Les høringsbrevet her