Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Kronikker

Glemmer vi NAVs samfunnsoppdrag?

Målsettingen med å etablere NAV var å gjøre det lettere for folk. Én dør inn til hjelpeapparatet, inkludert tiltaksapparatet for å komme i arbeid. Siden etableringen er det likevel saker om NAV som dominerer henvendelsene til FFOs Rettighetssenter. Med retningen Robert Eriksson staker ut forbereder vi oss på at henvendelsene vil øke.

Av: Liv Arum, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Det er nedslående, men en realitet. Fra vårt ståsted opplever vi at de utviklingsprosessene som nå skjer i NAV og som ligger bak forslaget om sammenslåing og konkurranseutsetting av attføringstiltak, er basert på bedriftsøkonomiske prinsipper. Målet er å systematisk strømlinjeforme tjenestene.

Vi opplever at NAVs mål ikke lenger handler om å sette den enkelte bruker i sentrum for utforming av tjenestetilbudet. I realiteten er regjeringens forslag om å slå sammen ulike tiltak et forslag om å slå sammen grupper som vanlige ledige, sykmeldte og arbeidssøkere med tilretteleggingsbehov – som om de trenger det samme for å komme i arbeid.

Dette forenklingsforslaget vil helt sikkert gjøre det enklere for NAV som virksomhet, men er ikke bra for folk som er avhengige av NAV. Forslaget er ikke begrunnet i et verdigrunnlag med utgangspunkt i brukerens behov, ei heller en faglig begrunnelse. Det er rene bedriftsøkonomiske prinsipper som legges til grunn. Konsekvensene for de ulike brukergruppene beskrives heller ikke i forslaget som er sendt ut på høring. Det er brukere med ulike tilretteleggingsbehov som vil tape på omleggingen.

De fleste har erkjent at det ikke finnes en «quick-fix» for å få mennesker med tilretteleggingsbehov i arbeid. Forslaget oppleves derfor som et svik mot folk som har ulike tilretteleggingsbehov. Vi har ingen forståelse for at regjeringen ikke legger forslaget inn i den stortingsmeldingen som er varslet i høst, slik at vi kan få en bred og god diskusjon i Stortinget.

Utfordringene med å få funksjonshemmede i arbeid krever grundige drøftinger og seriøs behandling. Ved å inkludere forslaget om sammenslåing av tiltak i arbeidet med stortingsmeldingen gir det oss som aktør og vi som samfunn mulighet til finne frem til gode løsninger basert på faglige vurderinger utfra brukerens behov – ikke raske, politiske seire.

Publisert i Dagbladet 10. september 2014