Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater

Politiske notater

 • 08.08.2014

  Foreldre til funksjonshemmede barn

  Foreldre til funksjonshemmede og kronisk syke barn har mange utfordringer i hverdagen. FFO peker i dette notatet på områder som må styrkes for at pårørende skal kunne stå i det omsorgsoppdraget de har fått, og at både foreldre og barn skal få den støtten de trenger.

 • 26.05.2014

  Fri rettshjelp

  For at funksjonshemmede og kronisk syke skal få oppfylt rettighetene de har, må rettshjelploven utvides på flere områder. Dette notatet gir en gjennomgang og vurdering av de rettsområdene FFO mener bør inkluderes i rettshjelploven.

 • 08.05.2014

  Pasientens helsetjeneste

  FFOs politiske notat "Pasientens helsetjeneste" kommer vi med konkrete innspill til hva vi mener må til for å skape pasientenes helsevesen. Å lytte til pasienten er noe av det mest sentrale i denne prosessen.

 • 25.03.2014

  Flere i arbeid

  I FFOs plattform for arbeidslivspolitikk "Flere i arbeid" skisserer vi en rekke anbefalinger og løsninger på hva som kan bidra til at flere funksjonshemmede og kronisk syke inkluderes i arbeidslivet.

 • 17.12.2013

  Behandlingsreiser til utlandet

  Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt eller fuktig klima, sol og sjø. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende her.

 • 17.12.2013

  Habilitering og rehabilitering i kommunene - fellesnotat

  Det er utfordringer innen både kvalitet, kapasitet og kompetanse i kommunal habilitering og rehabilitering. Notatet er et sammearbeid mellom FFO, Unge funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

 • 17.12.2013

  Funksjonshemmedes rettssituasjon - rapport

  Dette notatet er FFOs kartlegging over utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år. Vi har ønsket å se på hvilke rettigheter som er svekket, hvilke ordninger som er «satt på vent» og ikke er blitt lovfestet, samt ordninger som ikke er lovfestet men som bør være det.

 • 26.11.2013

  FFOs plattform for rehabilitering og habilitering

  FFO ønsker en økt satsing og et tydelig løft på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Feltet er komplekst og innholdsrikt, og fordrer fagkompetanse. Notatet kommer med en rekke konkrete løsninger for å øke kunnskap, kompetanse og kvalitet på feltet.