Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Merknader

Merknader

  • 11.04.2016

    Merknad til Meld. St. 16 (2015-2016)

    Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite har til behandling Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. FFO deltok ikke i høringen 4. april, men vi tillater oss å komme med en merknad til komiteen angående meldingen.