Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Rapporter

Rapporter

 • 23.11.2017

  Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

  Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes med økt status, ressurser og kompetanse.

  Opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering som regjeringen la fram som en del av statsbudsjettet høsten 2016 høstet kritikk fra flere. FFO inviterte medlemsorganisasjonene til et møte for å vurdere hva vi kunne gjøre for å få til en forbedring av planen. Dette er bakgrunnen for denne rapporten.

  Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

 • 04.05.2017

  Ombordstigningsrapporten

  Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene?

  Les FFOs politiske notat.

 • 29.11.2017

  Livet som ufør - hvorfor er det ikke flere som jobber?

  Uførereformen har virket i over to år nå, men lite tyder på at regjeringen har lykkes med målet om at uføre skal kunne jobbe mer.

  Tall fra NAV viser en faktisk nedgang i uføre som jobber på et halvt prosentpoeng fra 2015 til 2016.

  FFO gjennomførte i 2016 en erfaringssamling med 42 uføretrygdede med 50 til 100 prosent nedsatt arbeidsevne, hvor et hovedtema var å få svar på hvordan det fungerer å kombinere uføretrygd med arbeid. Vi ønsket også å lære mer om inntektsendringer og deres kontakt med NAV og Skatteetaten.