Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Publikasjoner

Publikasjoner: Dokumenter og rapporter

 • 18.12.2013

  Retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep

  Etter vedtak på FFOs Kongress i 2011 ble det utarbeidet egne retningslinjer for hvordan man går frem i saker om seksuell trakassering og overgrep. Hensikten er at retningslinjene skal kunne brukes av FFO, våre organisasjonsledd og medlemsorganisasjonene.

 • 18.09.2017

  FFOs årsberetning 2016

 • 21.11.2016

  CRPD - Rapport til FN-komiteen

  I desember 2015 la sivlit samfunn frem sin rapport til FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 • 06.07.2016

  FFOs årsberetning 2015

 • 18.09.2015

  FFOs årsberetning 2014

 • 16.03.2015

  Krav til Statsbudsjettet 2016

  Her finner du FFOs krav til Statsbudsjettet for 2016.

 • 28.11.2014

  Herre i eget hus II-2014

  I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er finansiert av Husbanken.

 • 02.10.2014

  Når du representerer FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter

  I dette heftet vil vi derfor fortelle deg om hvilke forventninger og krav vi har til deg – nå som du i FFO-regi skal jobbe for å bedre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke.

 • 18.06.2014

  Veileder for fylkes-FFOs samarbeid på spesialisthelsetjenestens område

 • 15.05.2014

  FFOs årsberetning 2013