Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / - Funksjonshemmedes rettssituasjon trues

- Funksjonshemmedes rettssituasjon trues

Tirsdag 3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. - Rettssituasjonen til funksjonshemmede i Norge har stått på stedet hvil det siste tiåret. Nå som Stortinget har ratifisert FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer vi handling. Et sted å starte er å utvide rettshjelploven, oppfordrer generalsekretær Liv Arum i FFO.

Den største utfordringen for funksjonshemmede i 2013 er at de ikke får oppfylt rettighetene de faktisk har. Dette er konklusjonen i en kartlegging som advokat Else Leona McClimans har gjort for FFO, der hun har gjennomgått rettssituasjonen til funksjonshemmede de siste ti årene.

Rapporten viser også at mange funksjonshemmede ikke benytter klagemulighetene de har hvis de er uenig i et vedtak. Dette kan blant annet skyldes manglende tilgang på rettshjelp. Opplæringsloven er ikke omfattet av rettshjelploven, og betyr derfor at man i slike saker må betale for advokatbistanden selv.  Loven er blant de som brytes oftest, og dette rammer skoleelever som ikke får spesialundervisning eller tilrettelagt opplæring.

- Manglende opplæring er alvorlig i seg selv, men kan også føre til at man ikke får innpass i arbeidslivet eller faller ut av det. Dette viser at det er et stort rettshjelpbehov på opplæringslovens område, sier Liv Arum.