Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / - Ta i bruk verktøyene som virker, Eriksson

- Ta i bruk verktøyene som virker, Eriksson

85 000 funksjonshemmede ønsker seg arbeid, og andelen sysselsatte funksjonshemmede er fortsatt stabilt lav, om lag 43 prosent. – Med en rekordlav ledighet og god økonomi i Norge, er det ingen grunner for at situasjonen kan endres til et mer positivt bilde. Nå må Eriksson satse på de verktøyene i verktøykassa som virker, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag fram arbeidskraftsundersøkelsen for funksjonshemmede. Den konkluderer med at andelen sysselsatte funksjonshemmede holder seg stabil, om lag 43 prosent, mot 24,1 prosent av de sysselsatte i alt.

- Av de 85 000 funksjonshemmede med ønske om arbeid var det ca. 15 000 som ble klassifisert som arbeidsledige, og som på kort varsel har mulighet til å tre inn i nytt arbeid. Med en økt bruk av tiltak som for eksempel tidsbegrenset lønnstilskudd og tilretteleggingsgaranti, har vi tro på at dette bildet kan endre seg, sier Arum.

Mange funksjonshemmede trenger tilrettelegging på arbeidsplassen. Ifølge SSB oppgir at 59 prosent av de ansatte hadde fått arbeidsplassen tilpasset funksjonshemningen sin. Dette er på nivå med de foregående sju årene. Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 16 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 16 prosent som hadde behov for enda mer.

- Det er urovekkende og nedslående at det fortsatt er en stor del som ikke får den tilretteleggingen de har behov for på arbeidsplassen. Dette er kanskje også en indikasjon på at tilretteleggings-garantien fortsatt ikke er godt nok kjent, verken i NAV eller hos arbeidsgiverne. Det må Eriksson bidra til å endre på, sier Arum.

 

For mer informasjon:

Liv Arum, generalsekretær, 913 02 886, liv.arum@ffo.no 
Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig, 416 90 177, ove.helset@ffo.no