Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Frykter utrygt arbeidsliv for funksjonshemmede

Frykter utrygt arbeidsliv for funksjonshemmede

Regjeringen ønsker større mulighet for midlertidige ansettelser. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon frykter større usikkerhet og mindre forutsigbarhet for funksjonshemmede i arbeidslivet.

- Vi har lav ledighet i Norge. Å legge til rette for økt bruk av midlertidig ansettelser er hjelp til arbeidsgiverne, ikke arbeidstakerne. Midlertidighet skaper usikkerhet i et arbeidsforhold. Det vil gi færre faste stillinger, mindre fleksibilitet og større utrygghet, særlig for funksjonshemmede og kronisk syke, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Arum peker på at det står mange virkemidler og tiltak til rådighet for arbeidsgivere som vil tilby funksjonshemmede arbeidssøkere en stilling.

- Mange av dem innebærer midlertidig tilsetting, men med et klart mål og en plan om at det skal føre til varig arbeid. Midlertidighet uten definerte mål og oppfølging har ingen mening, og det vil ikke hjelpe flere funksjonshemmede inn i arbeid, sier Arum.

I tillegg til å legge til rette for midlertidige ansettelser har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson lagt frem forslag om å åpne for kommersielle aktører i attføringssektoren.

- I stedet for å fremme enkelte forslag som han nå gjør, må disse forslagene innarbeides i den stortingsmeldingen som han har varslet. Da kan vi få en bred gjennomgang og vurdere ting i sammenheng. Det vil bli en nyttig diskusjon om helheten og hvor resultatet kan bli nye kloke grep for å få flere funksjonshemmede i arbeid, sier Arum.

 

For mer informasjon:
Liv Arum, generalsekretær 913 02 886 liv.arum@ffo.no
Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig 416 90 177 ove.helset@ffo.no