Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Høies helsesatsinger i spesialisthelsetjenesten

Høies helsesatsinger i spesialisthelsetjenesten

Helseminister Bent Høie la i dag frem sine politiske styringssignaler for spesialisthelsetjenesten. Pasientenes behov settes i sentrum, men det krever ekstra fokus på funksjonshemmede og kronisk syke, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

- Det er tydelig at helseministeren har pasientene og pasientenes behov i sentrum i sin tale i dag. Dette er viktige signaler til oss som pasient- og brukerorganisasjoner. Et godt helsevesen skapes kun i dialog med brukerne, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Høie har også løftet frem kvalitet og pasientsikkerhet er viktig og et nøkkelpunkt til å få et bedre helsevesen. Blant annet vil de etablere en uavhengig undersøkelseskommisjon som skal legge frem årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget. Dette mener FFO er viktig, særlig for funksjonshemmede og kronisk syke.

- Skal denne rapporten ha relevans, må også behandlingstilbudet til kronisk syke og funksjonshemmede inngå i den årlige meldingen som går til Stortinget, sier Arum.

I dag har helseministeren løftet frem opptrappingsplaner både på rus og psykisk helse som satsingsområder.

- Det er viktig og det er bra, men det er synd at en opptrappingsplan på rehabiliteringsområdet ikke prioriteres like høyt.

For mer informasjon:

Liv Arum, generalsekretær
913 02 886
liv.arum@ffo.no