Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / IA-avtalen signert

Ny IA-avtale: Delmål 2 fortsatt i skyggen av sykefraværet

FFO er fornøyd med at jobbstrategien videreføres, og at myndighetene stiller med lovnader om virkemidler som blant annet forenklet lønnstilskudd og en forbedret tilretteleggingsgaranti, til tross for at delmål 2 fortsatt oppleves å stå i skyggen av sykefraværet.

- Dette er virkemidler vi vet virker, og det er prisverdig at dette nå forenkles, forbedres og fremheves i den nye IA-avtalen. I tillegg er det en tydelig styrking når avtalen legger til rette for at å inngå avtaler om tilretteleggingsgarantier med virksomheter som tar inn personer i målgruppen for delmål 2, sier generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Liv Arum.

IA-avtalen løfter fram unge funksjonshemmede som en viktig målgruppe.

- Det er bra at IA-avtalen har et særskilt fokus på å få unge funksjonshemmede i arbeid. Likevel må vi må passe på at arbeidet med delmål 2 følges opp bredt, uavhengig av alder og hvor man er i livet. Låser vi innsatsen kun til én aldersgruppe, kan vi være sikker på at noen faller utenfor. Derfor er det viktig at jobbstrategien for funksjonshemmede og tiltakene i den får et bredt nedslagsfelt, sier Arum.

IA-avtalen gir arbeidsgiverne stor grad av tillit, med mindre kontroll og møter.

- I dag står det, ifølge SSB, 86 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, og som ønsker seg inn. Det krever målrettet innsats fra alle parter, som må forankres i alle ledd. Virkemidlene myndighetene har kommet med i avtalen legger til rette for det, selv uten å myke opp arbeidsmiljøloven og åpne for midlertidige tilsettinger, sier Arum.

NAV får en nøkkelrolle i arbeidet.

- For arbeidssøkere som trenger tilpasninger og tilvenning vet vi at en avgjørende suksessfaktor er tett oppfølging av den enkelte arbeidssøker, men også av arbeidsgiveren. IA-avtalen legger et stort ansvar på NAV, og vi er spent på hvordan arbeidsministeren vil sørge for at NAV har nok kompetanse og kapasitet til å gjennomføre arbeidet det legges opp til, sier Arum.

 Her kan du lese IA-avtalen (pdf).

(Foto: ASD).

Kontaktpersoner:

Generalsekretær Liv Arum, 913 02 886
Kommunikasjonsansvarlig Ove Helset, 416 90 177