Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Lovfester BPA

Gladmelding fra regjeringen: Lovfester BPA

Regjeringen varslet fredag 28. februar at de kommer til å legge frem en stortingsproposisjon som lovfester retten til selv å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjenesteform. – Dette er en stor dag. Lovfestingen vil bidra til økt likestilling, bedre livskvalitet og selvstendighet for funksjonshemmede, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Regjeringen har valgt å ta utgangspunkt i Stoltenberg-regjeringens høringsutkast. Særlig én viktig endring er gjort i lovforslaget, som vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren: Tjenestene avlasting og støttekontakt vil kunne inngå i en BPA-ordning. Det samme gjelder enklere helsetjenester.

- Dette er bra og et helt nødvendig grep. Her skal regjeringen ha ros for å gå lengre enn den forrige regjeringen. Å inkludere avlastning, støttekontakt, og enklere helsetjenester er viktig for å få en helthetlig tjeneste. En slipper å forholde seg til mange forskjellige tjenesteytere og den enkelte kan selv velge hvem en vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilken tid, sier Arum.

FFO kjenner ikke de videre detaljene i det regjeringen vil legge frem. Selv om det kommer noen forbedringer, vil sannsynligvis elementer i ordningen, f.eks. begrensningene i at du må ha behov for minst 32 timer for å kunne få rett til selv å velge BPA, være de samme som i det opprinnelige forslaget.

- For FFO er det viktig å understreke at behovet en har for BPA ikke nødvendigvis henger sammen med hvor mange timer assistanse en trenger. Man kan ha stort behov for å få tjenestene organisert som BPA, selv med et lite timebehov nettopp på grunn av fordelene som ligger i selve organiseringsformen. Hensikten er å gjøre brukeren mer selvstendig – derfor må fokuset være på brukeren, sier Arum.

For mer informasjon:

Liv Arum
generalsekretær
913 02 886

Ove Helset
kommunikasjonsansvarlig
416 90 177