Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Ny IA-avtale: - Arbeid til funksjonshemmede må bli delmål 1

- Arbeid til funksjonshemmede må bli delmål 1

I dag møtes regjeringen og partene i arbeidslivet for å forhandle om fornyelse av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), som utløper ved årsskifte.

- Dagens avtale har mislykkes i å få flere funksjonshemmede i arbeid. Vi ber derfor om at dette blir delmål 1 i den nye IA-avtalen, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.

Arbeidsminister Robert Eriksson fastslo nylig på et frokostmøte i regi av LO at ingen av delmålene i IA-avtalen er oppnådd. Han viste spesielt til manglende resultater når det gjelder å få flere personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb.

- FFO er den organisasjonen som representerer flest funksjonshemmede i Norge. Vi er ikke en part i IA-avtalen. Derfor håper vi nå, i forbindelse med forhandlingene om en ny avtale, at regjeringen sørger for at målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid blir viet stor oppmerksomhet, at det settes høyt på dagsorden og at partene vil tydelig forplikte seg på dette målet, sier Liv Arum