Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Økt støtte til organisasjonene

Økt støtte til organisasjonene

Regjeringen la i dag fram sitt reviderte statsbudsjett. Regjeringen gjeninnfører PC-støtten til elever med lese- og skrivevansker, og støtten til funksjonshemmedes organisasjoner økes med seks millioner kroner.

- Vi er fornøyde med at regjeringen har kommet oss i møte på disse punktene, sier generalsekretær Liv Arum.

FFO la inn et krav til regjeringen om en økning på 10 millioner til revidert budsjett. På grunn av manglende prisjustering og at en regelverksendring i tilskuddsordningen fører til at flere organisasjoner skal inn i tilskuddsordningen er det behov for en økning på 50 millioner kroner totalt.

- Her har regjeringen lyttet til funksjonshemmedes organisasjoner, og vi ser nå fram til en økning ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015.

PC-seier

Det er også svært viktig at regjeringen gjeninnfører PC-støtten til skolelever med lese- og skrivevansker. Det bevilges 8 millioner kroner til formålet.

- PC er et viktig og for mange avgjørende hjelpemiddel for å kunne få tilpasset opplæringen til disse elevene. Når denne støtten ble kuttet, led flere elever et rettstap og mistet flere år av sin skolegang. 8 millioner kroner er nok dessverre ikke nok, og det vil nok avdekkes et etterslep, da mange elever har stått uten tilgang til PC de siste fire årene. Vi håper derfor at regjeringen tar høyde for dette, og justerer tilskuddet ved fremleggelsen av neste års budsjett, sier Liv Arum.

Henger fortsatt etter med rehabilitering

Regjeringen gir ingen midler til satsinger på rehabilitering i revidert statsbudsjett.

- Vi ser blant annet behovet for utvikling og utprøving av modeller for spesifikk habilitering og rehabilitering i kommunene og fremmet et krav om dette til revidert budsjett på 22 mill kroner. Det er den samme bevilgningen som ble gitt i budsjettet til hverdagsrehabilitering. Vi er skuffet over at regjeringen ikke satser på rehabilitering til kronikere, når de som opposisjonspolitikere var svært opptatt av dette, sier Arum.