Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Brudd på menneskerettighetene ved norske fengsler

Brudd på menneskerettigheter ved norske fengsler

Psykiske funksjonsnedsettelser skal være et formildende moment ved domstolens utmåling av straff. Når rettssystemet ikke identifiserer alle kriminelle med utviklingshemming og dømmer på ordinært grunnlag, er det et brudd på menneskerettighetene.

– FFO krever at det gjennomføres en utredelse i forkant av utmåling av straff, slik at tvungen omsorg kan bli et reelt alternativ, sier FFOs styreleder John Berg-Jensen.

Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier til NRK at han tror det er mange personer som går gjennom hele systemet uten at det avdekkes at vedkommende er utviklingshemmet. Bare ni menn med sterk utviklingshemming er dømt til tvungen omsorg, ifølge NRK.

– Vi frykter at dette tallet er altfor lavt. Det er et underforbruk av tvungen omsorg som straffeutmåling og det går utover mennesker som er domfelt. FFO krever at det gjøres en kartlegging blant fanger i norske fengsler og de må få sine saker vurdert på nytt, sier Berg-Jensen.

Det finnes lite forskning på situasjonen til de som dømmes til tvungen omsorg. Det kommer frem i en rapport som kartlegger norske forhold og rapporterer på FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel vet vi at mange ikke er blitt fanget opp i ungdomsårene, selv om de tydelig har vist sosiale og kognitive utfordringer.

– Personer med psykisk utviklingshemming i fengsel er sårbare individer som ikke får den oppfølgingen de ifølge menneskerettighetene har rett til, sier Berg-Jensen.

For ytterligere kommentar, ta kontakt med FFOs styreleder John Berg-Jensen på telefon: 97 16 04 65 eller FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad på 92 60 83 14.