Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Den tause ledighetskrisen

Den tause ledighetskrisen

– Revidert nasjonalbudsjettet for 2016 vil dessverre ikke bringe oss nærmere målet om å få flere med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne i arbeid. Det har like store negative konsekvenser for norsk økonomi som annen ledighet, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt inn mange tiltak for å flere i jobb, det er vi positive til. Men ingen av tiltakene er rettet mot å få flere med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne i jobb. Dette er svært skuffende, fortsetter Elvestad.

Funksjonshemmede havner alltid bakerst i arbeidskøen. Det er imidlertid svært viktig for norsk økonomi fremover at mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne kommer helt eller delvis i jobb.

Dette er den tause ledighetskrisen som ingen snakker om, og tallet har stått på stedet hvil altfor lenge. Skiftende regjeringer har ikke klart å få flere i jobb selv om vi har hatt gode, økonomiske tider og forskning viser at det er svært god samfunnsøkonomi å hjelpe folk over terskelen til arbeid. Det gjenstår mye før man lykkes med målet om å få flere funksjonshemmede og flere på uføretrygd over i arbeid.

Det er bevilget 1000 flere tiltaksplasser det kommende halvåret. Hvor er de nye tiltaksplassene eller andre nye tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne? Disse tiltakene ble utelatt i statsbudsjettet for 2016 og også nå i revidert.

Vi har høye forventninger til Stortingsmeldingen som følger opp Vågeng-utvalget, hvor regjeringen har varslet at den skal legge fram tiltak for at flere skal komme i arbeid.

For ytterligere kommentar, ta kontakt med Lilly Ann Elvestad på telefon: 92608314