Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / FFO krever granskingskommisjon

FFO krever granskingskommisjon

Pressemelding: Tv2 meldte søndag kveld at et ukjent antall barn og unge i Norge kan ha fått diagnosen lett psykisk utviklingshemmet - uten at de er det.

- Vi frykter det har hatt dramatiske konsekvenser for de det gjelder, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Hun stiller spørsmål om hvilke konsekvenser testresultatene har hatt for disse barna.

I flere år frem til 2009 ble IQ-testen WISClll brukt av PP-tjenesten og Barne- og ungdomspsykiatrien for å utrede blant annet lærevansker. Så viser det seg at testen har feil, og konsekvensen kan være at flere barn og unge kan ha blitt feildiagnostisert.

Elvestad mener Helsedirektoratet må ta disse opplysningen på alvor. – Myndighetene må sette i gang omfattende gransking og få en oversikt over omfanget, sier Elvestad. – FFO krever at helsetilsynet nedsetter en granskingskommisjon.