Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / FFO frykter at 200 millioner ikke kommer elevene til gode

FFO frykter at 200 millioner ikke kommer elevene til gode

Statsbudsjettet: FFO frykter at 200 millioner ikke kommer elevene til gode. Regjeringen har varslet at de vil bevilge 300 millioner til tidlig innsats.

Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad, applauderer intensjonen, men reagerer på at kun 100 av millionene er øremerket.

- Vi frykter at midlene ikke fullt ut går til å faktisk styrke skolene når de bevilges over de frie midlene. Vi ser gang på gang at kommunene velger andre formål for de frie midlene, sier Elvestad.

- Vi er positive til denne innsatsen, men savner likevel et minstenorm for lærere per klasse. 

Kristelig Folkeparti (KrF) melder i dag at de i forhandlinger med Høyre og FrP har lagt frem ønske om nær 800 millioner nye kroner for å jobbe frem en norm for maksimalt 15 elever per lærer, fra 1. til 4. trinn.

- Forslaget fra KrF er helt i tråd med FFOs anbefalinger. Vi tror dette vil gi langt bedre resultater, enn å bevilge 200 millioner over rammen til kommunene. Vi mener også dette er tiltak som vil gi en langt mer inkluderende skole, sier Elvestad.