Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Funksjonshemmede roper reform-varsko

Funksjonshemmede roper reform-varsko

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) frykter at tjenestene og brukerne havner i bakleksa under arbeidet med ny kommunereform.  – Vi er urolige for at regjeringen ikke har satt av tilstrekkelig med ressurser til kommunene i 2015-budsjettet – til å både utføre de pålagte tjenestene og å gjennomføre kommunereformen, sier Knut Magne Ellingsen, leder i FFO.

- Kommunereformen vil kreve tid, penger og mennesker, også i forberedelsesfasen. Erfaringene fra både NAV-reformen og Samhandlingsreformen viser at store strukturendringer går ut over tjenester, sier Ellingsen. 

- Dette må derfor være regjeringens hovedfokus de kommende årene: At kommunene gis muskler nok til å opprettholde tjenestetilbudet gjennom hele reformperioden.

Med betydelig skattesvikt i kommunene i år og økte utgifter i blant annet i pleie- og omsorgssektoren, stiller FFO spørsmål ved om statsbudsjettet for 2015 i realiteten tar høyde for dette.

- Vi frykter at mennesker som trenger gode, stabile tjenester i kommunene kommer i bakleksa og at kronisk syke og funksjonshemmede vil rykke stadig lenger bakover i køen. FFO krever at regjeringen må legge fram konkrete sikringstiltak i reformperioden, slik at innbyggerne faktisk får de tjenestene de har lovfestet rett til, avslutter Ellingsen.

 

For mer informasjon:
Liv Arum, generalsekretær: 913 02 886
Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig: 416 90 177