Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Journalsnok i helsevesenet

Journalsnok i helsevesenet

Riksrevisjonen melder i dag at ansatte i helseforetak har tilgang til helseopplysninger utover tjenestebehov, og kontrollen av tilganger til elektronisk pasientjournal er mangelfull.

– Vi har lenge vært kritiske til at helseforetakene ikke har vært i stand til å ivareta personvernet i implementeringen av elektronisk pasientjournal. Nå viser Riksrevisjonen at det er alt for liten kontroll i helseforetakene, og at ansatte i helseforetakene har tilgang til helseopplysninger utover tjenstlig behov. Nå må helseministeren rydde opp!, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

Personvernet må ivaretas fullt ut når åpnes for deling av helseopplysninger på tvers av virksomheter. Det er avgjørende at befolkningen har tillit til at deres helseopplysninger behandles konfidensielt, og at bare de som har et tjenstlig behov kan få tilgang til opplysningene.

- Vi stiller blant annet spørsmål ved om små kommuner eller små virksomheter er i stand til å iverksette de forutsatte sikkerhetstiltak for å kunne få tilgang til helseopplysninger fra en annen virksomhet. Det må stilles samme sikkerhetskrav til kommuner og små virksomheter, som til helseforetak.

- Det hjelper ikke å ha lover og regler for dette, så lenge det ikke følges. Her kreves det kraftig skjerping, sier Arum.

Hele rapporten fra Riksrevisjonene kan lastes ned her (pdf).

 

For mer informasjon:

Liv Arum, generalsekretær, 913 02 886
Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig, 416 90 177