Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Manglende oppfølging av foreldre med funksjonshemming

Manglende oppfølging av foreldre med funksjonshemming

PRESSEMELDING: I 2014 slo rapporten «Foreldre med kognitive vansker» fast at barnevernet ikke har oppdatert kunnskap om foreldre med utviklingshemming eller kognitive vansker.

-  Oppfølgingen av rapporten nå tre år senere ikke er god nok. Konsekvensen av dette er at mange foreldre i denne gruppen ikke får reelle muligheter til å være gode foreldre for egne barn, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Rapporten ble laget av NTNU på bestilling av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir). Her fremkommer det at kunnskapen om foreldre med utviklingshemming eller kognitive vansker er svært begrenset i Norge.

Søndag presenterte TV 2 at barnevernet konkluderer med omsorgsoverdragelse i 200 saker i året hvor foreldrene har lett psykisk utviklingshemning eller lærevansker. Spørsmålet flere nå stiller seg er hvilke konsekvenser rapporten har hatt for barnevernets kunnskap og arbeid i møte med foreldre i denne gruppen de tre siste årene.

- Omsorg for barnet må alltid komme først, sier Elvestad. – Risiko for at omsorgsoverdragelse skjer på feil grunnlag øker, når mangel på kunnskap fører til at ikke alle tiltak er prøvd ut først. Barnevernet gjør i de aller fleste saker en flott jobb, men det er viktig at de gjør det også i saker der en eller begge foreldrene har en funksjonsnedsettelse.

Funksjonshemmede foreldre har rett på støtte, tilrettelegging og bistand fra det kommunale hjelpeapparatet for å kunne ivareta egne barn. Omsorgsovertakelse skal aldri være løsningen før grundig vurdering er gjort, og hjelp og bistand har vært forsøkt. Barnevernet må nå umiddelbart sikre at slike rettigheter også gis til funksjonshemmede foreldre.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Karoline Vårdal på telefon 977 166 34 eller e-post: Karoline.Vardal@ffo.no  eller

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad på telefon 926 083 14 eller e-post: lilly.ann.elvestad@ffo.no