Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Skuffende, men med lyspunkter

Skuffende, men med lyspunkter

FFO er skuffet over at Robert Eriksson ikke har tatt tydelig motstand mot midlertidige stillinger til etterretning. - Det er ikke mangel på midlertidige stillinger som hindrer funksjonshemmede i å få fast jobb, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

- Midlertidige ansettelser er ikke en løsning som treffer våre grupper – funksjonshemmede og kronisk syke. En aktiv arbeidslivspolitikk for våre grupper innebærer å satse enda mer på dedikerte og tilpassede ordninger hjemlet i dagens lovverk og til faste ansettelser, sier Arum.

- Funksjonshemmede er avhengig av forutsigbarhet, trygghet og tilrettelegging for å kunne fungere i en jobb, sier hun.

Konkurranseutsetting

Flere av tiltakene som skal bidra til å få funksjonshemmede inn i arbeidslivet, både i skjermet og ordinær sektor slås sammen og flere konkurranseutsettes. Her blandes mennesker med svært ulike behov. FFO mener det vil gå utover de svakeste.

- Vi er redd for at konkurranseutsetting betyr firkantede sjablongløsninger, der aktørene skummer fløten og konsentrerer seg om de som er lettest å få ut i arbeid – de som i dag står nærmest arbeidslivet. Dette er ikke et godt utgangspunkt for sømløse ordninger til arbeidssøkere som er avhengig av fleksible løsninger, sier Arum.

Lyspunkter

FFO berømmer Eriksson for at han trekker fram mer bruk av lønnstilskudd som virkemiddel og at tilretteleggingsordningen fornyes.

- Lønnstilskudd og tilretteleggingsordninger er viktige virkemidler for å få arbeidsgivere til å ansette flere funksjonshemmede, sier Arum.

- Nav trenger kompetanse, muskler og flere hender

FFO er bekymret for Navs rolle etter at Eriksson har lagt fram sin melding i dag, og forventer at de gis muskler nok til å bidra til å få flere funksjonshemmede i arbeid.

- Vi spør oss hvordan Eriksson har tenkt å gjøre Nav i stand til å følge opp forslagene han har lagt fram. Hvordan skal for eksempel ansatte i NAV ha mulighet for å i større grad følge opp brukerne, når de selv sier at de ikke har kapasitet? Her kreves det strakstiltak, sier Liv Arum.

---

For mer info:

Liv Arum, generalsekretær

913 02 886

liv.arum@ffo.no

Ove Helset

416 90 177

ove.helset@ffo.no