Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Stort behov for rettshjelp

Stort behov for rettshjelp

Pressemelding: – Vi ser at det er et stort behov for rettshjelp blant funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Statistikken for hevendelsene til Rettighetssenteret i 2016 er klar. I løpet av året fikk vi godt over tusen henvendelser. Vi fikk aller flest henvendelser om NAV-saker (32%), Deretter var det flest henvendelser om omsorgstjenester, 13 % og oppvekst og utdanning 12,4 %.

Flest spørsmål om BPA

Innenfor omsorgstjenester var det flest henvendelser om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Flere av disse sakene handlet om kommuner som ikke praktiserer BPA i tråd med hva som er intensjonen med ordningen.

–  FFO ser på det som svært alvorlig at kommuner praktiserer BPA-ordningen ulikt, og ikke alltid i tråd med nasjonale føringer. Det går utover brukerne, sier Elvestad.

Henvendelsene som når FFO, gir et bilde av hvordan situasjonen er for tjenestebrukerne. Dette gir oss også grunnlag for å løfte saker politisk.

–  Det er positivt at konkrete saker fra Rettighetssenteret resulterte i spørsmål i Stortingets spørretime om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det viser at Rettighetssenteret også har en viktig rolle i en politisk sammenheng, sier Elvestad.  

De fleste som tar kontakt er fra Oslo (25%) og Akershus (15%). 

FFOs Rettighetssenter er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rettshjelp til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende på telefon og e-post. Vi veileder innringerne og avdekker behov og mangler i systemet som kan løftes politisk.  

Hvem kontakter FFOs rettighetssenter:

Funksjonshemmede og kronisk syke selv er de som oftest tar kontakt, og utgjør 47% av henvendelsene. Deretter er det flest pårørende som tar kontakt, 39 % av henvendelsene. 7 % av henvendelsene kom fra tjenesteapparatet/myndigheter.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Karoline Vårdal på e-post eller telefon: 977 166 34 eller Suzy Haugan på telefon 472 375 72.