Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs innspillsmøte om tvangsbegrensningsloven

FFOs innspillsmøte om tvangsbegrensningsloven

Tidspunkt
02.10.2019 til 02.10.2019
Sted
FFOs lokaler, Mariboes gate 13, Oslo

FFO ønsker å invitere alle relevante medlemsorganisasjoner til et innspillsmøte om NOU 2019: 14 (tvangsbegrensningsloven) onsdag 2. oktober kl. 12 til 14.

For å kunne skrive en god og reflektert høringsuttalelse, er FFO helt avhengig av medlemsorganisasjonenes synspunkter. Dette gjelder spesielt forslaget til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (tvangsbegrensningsloven).

Sekretariatet i FFO sentralt har ingen saksbehandler som jobber spesifikt med tvang og vi kommer derfor ikke til å ha en faglig redegjørelse av innholdet i NOUen. Hensikten med møtet er at dere kommer med innspill til oss. Deretter er det ønskelig med en dialog.

Informasjon om NOUen og selve dokumentet finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/.

Kostnad: FFO dekker ingen kostnader ved deltagelse.

Eventuelle spørsmål om møtet kan rettes til Live Kroknes Berg (live.kroknes.berg@ffo.no) eller Heidi Sørlie-Rogne (heidi.sorlie-rogne@ffo.no).