Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Buskerud

Kontaktinformasjon

FFO Buskerud

Nøsteveien 2

Postadresse:

3413 Lier

Telefon:
970 42 772

Høstkonferanse Viken 2019

Tidspunkt
01.11.2019 til 02.11.2019
Sted
Quality Hotell Sarpsborg

10.30 Registrering

11.30 Lunsj

12.15 Velkommen  og presentasjon

12.30 Astri Blomqvist, Sykehuset Østfld "Barn som pårørende"

13.30 NAV -" om brukermedvirkning" 

14.30 Anne-Lise Kristensen, Pasient og brukerombud i Oslo og Akershus 

15.30 Ann.Marit Sæbønes, leder i råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo "Rådsarbeid"

16.30 "Brukermedvirkning" ved Svein Gurvin

17.15 Slutt for dagen

19.30 Middag

Lørdag 2. november

09.15 God formiddag

10.00 Fred Rune Rahm, seniorrådgiver ved KorRus Sør/Borgestadklinikken "Rus,skadeforebygging og kosthold"

12.15 Espen Øwre, "Overmedisinering"

13.15 Jan Frich, Helse Sør Øst "Aktuelle saker fra Helse Sør Øst"

14.00 lunsj og avreise

Dette blir en dialogkonferanse hvor alle innlegg avsluttes med dialog med salen.

Vi legger også stor vekt på å ha gode brukerrepresentanter og ønsker alle brukermedvirkere som representerer FFO hjertelig velkommen.