Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hedmark

Kontaktinformasjon

FFO Hedmark

Grindalsvegen 3


Elverum

Postadresse:

Grindalsvegen 3

2406 Elverum

Telefon:
405 37 327

Innkalling til årsmøte FFO Hedmark

Tidspunkt
05.05.2018 til 05.05.2018
Sted
Scandic Elgstua, Trondheimsvegen 9, Elverum

I henhold til FFO's vedtekter innkalles det herved til fylkesårsmøte i FFO Hemark.

Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende innen 5. april 2018

Den foreløpige sakliste er;

a)          Konstituering

1.      Godkjenning av beslutningsdyktighet

2.      Godkjenning av innkalling

3.      Godkjenning av saksliste

4.      Valg av møtefunksjonærer

-             møteleder

-             sekretær (to stk.)

-             protokollunderskrivere (to stk.)

-             tellekorps (tre stk.)

b)          Godkjenning av FFO- Hedmark’ s årsberetning for siste kalenderår

c)          Godkjenning av FFO-Hedmark’ s årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår

d)          Orientering om FFO-samarbeidet i helseregion Helse Sør-Øst

e)          Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode

f)           Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsetting av eventuelle honorarer og godtgjørelse til FFO-Hedmarks tillitsvalgte

g)          Saker fra medlemsorganisasjonene og styret

h)          Kontingent for neste kalenderår

i)           Valg av styre

-       Leder

-       Nestleder

-       Økonomiansvarlig

-       Styremedlemmer

-       2 varamedlemmer

 

Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.


j)      Revisor

 

k)     Valg av valgkomite

        -       Leder

-       2 medlemmer

-       1 varamedlem

 

Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år.

 

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Studieforbundet FUNKIS kan møte med 1 observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett. Kommune-FFO har anledning til å møte med leder eller nestleder. Disse har talerett og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett.

 

Har dere saker som ønskes behandlet på årsmøtet så husk fristen for innsendelse som er 5. april 2018.

 

 

Med hilsen

Oddvar Thorvaldsen (sign)

styreleder