Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Mulighet for å søke tilskudd til din organisasjon

Rasmus Meyers Legats Milde Stiftelse til fordel for yrkeshemmede

Målgruppe for legatet 

Målgruppen er organisasjoner som jobber for personer med nedsatt funksjonshemmede og yrkesvalgshemmede. 

Hvem kan få tilskudd?   

Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider for personer med nedsatt funksjonsevne / til fordel for yrkesvalgshemmede.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

  • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen.
  • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for personer med funksjonsnedsettelser / yrkesvalgshemmede i Bergen og omegn..
  • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.

Rapporteringskrav  

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år.  

Søknadsfrist :                                                                                               

Frist for å søke Rasmus Meyers legat i 2020 er 31. mars.

Søknad sendes til: 

Rasmus Meyers legat , Åstveitveien 28, 5106 Øvre Ervik

Att: Gro Meyer  

Lykke til!

                                                                                   v