Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Tilskudd Bergen 950 år 2020

I sak 2019/70224 vedtok bystyret kriterier for en tilskuddsordning på kr. 250.00 knyttet til Bergens 950-årsjubileum i 2020.

 

950-årsjubileet skal være inkluderende og tilgjengelig for hele byens befolkning, en anledning til å bygge samspill og fellesskap i byen og regionen.


Tilskuddsordningen «Bergen 950 år i 2020 – tilskudd til jubileumsprosjekt» omfatter arrangement innenfor alle kulturuttrykk, både på det profesjonelle feltet og innenfor amatørkultur og annen type frivillighet. Det er avsatt kr. 250.000 her kan organisasjoner, lag og frivilligheten søke. For å sende søknad må organisasjonen opprettes i tilskuddsportalen til Bergen kommune. Kanskje kan flere organisasjoner slå seg sammen - og lage en inkluderende og tilgjengelig kulturbegivenhet som viser mangfoldet i Bergen? 

Tilskuddsportalen Bergen kommune Søknadsfrist er løpende. 

 Bilde: Kristoffer Solfjell-Solø