Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Om oss

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland ble stiftet i 1982. Organisasjonen vår har knyttet til seg fylkeslag, lokallag og kontaktpersoner fra FFOs medlemsorganisasjoner i Hordaland fylke. Kjernevirksomheten til FFOH er interessepolitisk arbeid, påvirkning og brukermedvirkning. I tillegg drifter vi Funksjonshemmedes Informasjonssenter (med medlemsaktivitet og skolebesøk fra videregående skoler) og helsepolitisk virksomhet (spesielt opplæring av brukerrepresentanter til helseforetak, NAV og funksjonshemmedes råd i kommuner og fylkeskommune). Under FFO Hordaland som er fylkesleddet er det også FFO i flere av kommunene i Hordaland.

 

Foto: Hordaland Fylkeskommune

Hvilke organisasjoner er tilsluttet FFO paraplyen i Hordaland?

I de 62 medlemsorganisasjonene finner man mange ulike funksjonshemninger representert, alt fra små diagnosegrupper til større organisasjoner som favner ulike diagnoser og sykdommer.

I FFO-samarbeidet er det organisasjoner med vekt på både fysiske og psykiske funksjonshemninger, og svært mange organiserer kronisk syke og pårørende. Det er vanskelig å gruppere organisasjonene ut fra type funksjonshemninger, da en og samme organisasjon kan ha medlemmer som omfatter flere typer funksjonshemninger. 

De 62 medlemsorganisasjonene i FFO Hordaland inkluderer:

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

Foto: Canva

Nasjonalt finnes det enda flere foreninger, disse finnes på FFOs nasjonale sider. Kommune-FFO'ene har tilknyttet seg et mer begrenset antall foreninger, da ikke alle fylkeslag har flere lokallag.

Mer informasjon om våre medlemsorganisasjoner finner du under "Medlemsorganisasjoner" i menyen.

Bildet øverst er kreditert Hordaland Fylkeskommune. Nederste bilde er fra Canva. Forsidebildet av Bryggen i Bergen er tatt av Kristoffer Solfjell-Solø.