Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Nyttig informasjon for organisasjoner og den enkelte

Foto: Hordaland Fylkeskommune

Her har vi samlet nyttig informasjon for organisasjoner og medlemmer.

Nedover siden finner du som følger:

  1. Rettigheter
  2. Tips om universell utforming og tilgjengelighet
  3. Din økonomi
  4. Hjelp i hverdagen
  5. Fritid

1. Rettigheter

2. Tips om universell utforming og tilgjengelighet

3. Din økonomi

NAV- Stønader, trygd, m.m.

Lånekassen - ved høyere utdannelse

Bolig

Habilitering og rehabilitering

Mental helse

4. Hjelp i hverdagen

NAV - hjelpemidler, søknader m.m.

 Tilrettelegging

  • I din komune kan Ergo/fysioterapitjenesten hjelpe til med tilrettelegging i hjemmet.
  • En støttekontakt gir støtte og assistanse til andre i hverdagen. Du kan lese mer om Bergen kommune sin støttekontaktordning her. Besøk din kommunes websider for å finne ordningen der du bor.
  • Tolketjenesten (tegntolk, skrivetolk, synstolk - kan være tilstede i rommet eller via telefon/skjerm; såkalt fjerntolk). I Bergen kommune har man tolketjenesten, likeså i mange andre kommuner.
  • Assistent - enten gjennom kommunen eller organisert som BPA - Brukerassistert Personlig Assistanse

Ungdom og skole

5. Fritid

Mestring

Trening

 Reiser og transport