Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Sammen mot nye Vestland

FFO Hordaland og FFO Sogn og Fjordane fusjonerer 01.01.2020. På denne siden finner du informasjon og etterhvert nyheter om sammenslåingen.

 Interimsstyret:

Jan Oddvar Gjerde, LHL Hordaland, Leder Interimstyre

Else Berit Helle, Mental Helse Hordaland

Dag Birkrem, Hordaland Parkinsonforening

Ivar Halland, FFO Sogn og Fjordane, Fylkesleder; Hørselshemmedes Landsforbund

Audun Nedrebø, Hørselshemmedes Landsforbund Sogn og Fjordane

Åse Mette Ormbostad, FFO Sogn og Fjordane

Status oppdatering om fylkessammenslåingsprosessen mot Nye Vestland

Interimsstyret er godt i gang med arbeidet med administrativt å legge til rette fusjon mellom FFO Hordaland og FFO Sogn og Fjordane. Det er allerede avholdt 7 interimmøter og det er utarbeidet forslag til; Strategiplan for FFO Vestland (2022-2024), Handlingsplan (2020-2022) og ny organisasjonsstruktur for effektivisering av administrasjon og styrearbeid.

Geografiske avstander i et langstrakt fylke med 43 kommuner og sammenslåing til storkommuner, fører med seg ny strategisk tekning og innsatsregulerte prioriteringer. 

Prioriterte innsatsområder vil i stor grad omhandle interesspolitikk og politisk utforming, brukermedvirkning, oppfølgning av brukerrepresentanter og opplæring, og sist men ikke minst skape møteplasser og arenaer for samhandling på tvers av organisasjoner og interessefelt.

Årsmøtedato er fastlagt det vil bli avholdt parallelle årsmøter 28. februar 2020 på Thon Hotell Kokstad i begge fylkeslag, og deretter årsmøte i Nye FFO Vestland. Skuddårsdagen 29 februar har vi fagkonferanse med flere spennende tema som, Likestilling- og diskrimineringsloven og CRPD. Interimsstyret har godt samarbeid innad i styret og felles forståelse av styrets oppdrag og mandat.

Målet er å legge til rette for å skape en "Enhetlig og slagkraftig organisasjon regionalt og lokalt".