Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Østfold

Kontaktinformasjon

FFO Østfold

Bredmyra 1
1739 Borgenhaugen

Postadresse:

Bredmyra 1
1739 Borgenhaugen

Telefon:
69140960

Brukermedvirkning

Definisjon på en brukerrepresentant.

Stortingsmelding ne 34-1996 -97

"Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester, De som mottar tjenester det kan være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til f. eks . et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner.

Å snakke på vegne av alle.

Når du representerer FFO er det viktig at du snakker på vegne av alle medlemsorganisasjonene våre - og ikke kun for din egen medlemsorganisasjon.

Brukerrepresentantene skal speile bredden av brukererfaringer gjennom samarbeid og koordinering, på tvers av ulike tjeneste og sektorer.

FFO Østfold har ansvar for å følge opp brukerrepresentantene i fylket, kommuner, NAV og helsetjenesten.  Det er stadig behov for nye brukerrepresentanter. Alle brukerrepresentantene i Østfold skal ha gjennomført kurset "Generell brukermedvirkning". Dette kurset er laget av FFO og Funkis (Nasjonalt) og holdes for oss av Funkis Østfold. Det er nesten 100 aktive brukerrepresentanter i FFO Østfold