Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
908 84 491

ÅRSMØTE

Tidspunkt
20.04.2016 til 20.04.2016
Sted
Skagerak Arena

Kl 1500 Registrering.
Kl 1515 Åpning v/FFO Telemarks leder Rita Andersen 
Kl 1520 Tema: 
Riksrevisjonens rapport om samhandlingsreformen.
«Pasienter blir skrevet ut for tidlig, kommunene er ikke forberedt»
V/Pasient- og brukerombudet i Telemark, Else Jorunn Saga m.fl. vil belyse rapporten ut fra Pasientombudets rolle.
Kl 1600 Pause
Kl 1615 Dialog/spørrerunde
Kl 1645 Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.
Kl 1715 Pause
Kl 1725 FFO Telemarks årsmøte:
a) Konstituering
o Godkjenning av beslutningsdyktighet
o Godkjenning av innkallingen
o Godkjenning av sakslisten
o Valg av møtefunksjonærer:
o møteledere
o sekretærer
o protokollunderskrivere
o tellekorps og
o andre
b) Godkjenning av fylkes/kommune-FFOs årsberetning for siste 2015
c) Godkjenning av fylkes/kommune-FFOs årsregnskap med revisors beretning for 2015
d) Godkjenning av rapport og regnskap for samarbeidet mellom FFO i fylkene
e) Godkjenning av arbeidsprogram for 2016
f) Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og godtgjørelser til FFOs tillitsvalgte 
g) Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h) Kontingent for neste kalenderår.
i) Valg av styre 
- leder
- nestleder
- sekretær 
- økonomiansvarlig
- styremedlemmer 
- 2-4 varamedlemmer
Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.
j) Valg av revisor

k) Valg av valgkomité
- leder
- 2 medlemmer
- 1 varamedlem
Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år

1825 Pause

1835 Funkis Telemark årsmøte:
a) Konstituering
• Godkjenning av beslutningsmyndighet/navneopprop.
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av saksliste.
• Godkjenning av forretningsorden 
• Valg av møtefunksjonærer:
a)Valg av møteleder Valg av sekretærer
b)Valg av protokollunderskrivere
c)Valg av tellekorps.
d)Andre.
b) Godkjenning av valgreglement 
c) Godkjenning av Funkis årsberetning for 2015. 
d) Godkjenning av Funkis Telemarks årsregnskap for 2015 med revisors beretning. 
e) Handlingsplan for 2016 
f) Budsjett for 2016 
g) Saker fra; 
• medlemsorganisasjonene
• styret
h) kontingent
i) Valg av styre
ii) Valg av revisor
iii) Valg av valgkomite.

1930 Det serveres tre retters middag.


Vi minner om at medlemsorganisasjoner som ønsker saker behandlet på årsmøtene, må sende sakene til styrene minst -1- en måned før årsmøtet.

FFO Telemarks epost: ffo.telemark@blekebakken.no
FUNKS Telemarks epost: olavg2007@gmail.com

FFO Telemark og FUNKIS Telemark vil deretter sende ut fullstendig saksliste med alle innkomne saker og saker som styrene ønsker fremlagt, senest 14 dager før årsmøtet.

Det serveres 3 retters middag og egenandelen settes til kr 350,- (eks.drikke) pr. person.

Vi må be om bindende påmelding innen den 10. april 2016

Påmeldte deltakere som ikke møter må dekke egenandelen.