Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
908 84 491

Artikler

  • 11.11.2015

    Blåreseptrefusjon for legemiddel mot prostataplager

    Refunderer kombinasjonspille til å behandle symptomer ved godartet forstørrelse av prostatakjertelen.

  • 02.11.2015

    Styrkede pasientrettigheter og økt valgfrihet

    Nå skal pasienten få beskjed fra sykehuset innen 10 dager om når utredning eller behandling skal starte. Mener pasienten at ventetiden er for lang, blir det større mulighet til å velge et annet behandlingssted – også blant private.

  • 02.11.2015

    Tiltak for å håndtere asylsituasjonen

    Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet har etablert et ankomstsenter i Østfold med en registrerings- og overnattingskapasitet på inntil 1000 asylsøkere per dag

  • 02.11.2015

    – Dette er fremtiden

    UTGANGSPUNKTET: – Klinikerne må kunne svare på hva de mener er optimalt utfall ved legemidlene, og da må dette være utgangspunktet for hvor mye de er villige til å betale, sier Richard Bergström, leder av legemiddelindustriens europeiske forening

  • 27.10.2015

    Folkehelse

    Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

    Les mer

  • 27.10.2015

    Nytt likestillings- og diskrimineringsombud

    Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år. Tiltredelsesdato for det nye ombudet er 18. januar 2016.

  • 27.10.2015

    Vil strekkode for ikke å forveksle vevsprøver

    VANT: Hanne Kähler ved Oslo universitetssykehus hadde den beste ideen for å bedre pasientsikkerheten, mente juryen.

  • 27.10.2015

    Han vil ha en nasjonal diabetesplan

    PLAN I 2016: Mens Ketil Kjenseth (V) mener en nasjonal diabetesplan bør ligge på bordet allerede i løpet av neste år, er det ifølge Kristin Ørmen Johnsen (H) prematurt å begynne arbeidet med en slik plan før regjeringens stortingsmeldinger om helse er behandlet.

  • 27.10.2015

    KUPP-et fastlegenes forskriving

    KREVER MER: – Det nytter ikke bare å legge nasjonale retningslinjer på nett og skrive et brev hvis man ønsker retningslinjene implementert, sier Roar Dyrkorn, leder av pilotprosjektet. Her på besøk hos fastlege Marianne Aadal i Trondheim.

  • 22.10.2015